Sağlık ve Kalite

Kuruluşumuzda; faaliyet gösterilen her alanda ve tanımlanan kapsam içinde iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliklidir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm çalışanlarımıza “önce sağlık ve güvenlik” ve “risk alma, önlem al” sloganları aşılanmıştır.

Kuruluş olarak ana hedefimiz; sunulan tüm hizmetlerde çalışanların ve paydaşların sağlığını ve güvenliğini korumak, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu sebeple güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek bireysel sorumluluğumuzdur.

Bu doğrultuda kuruluşumuz;

  • Çalışanların ve tüm paydaşların sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve ilgili diğer yasal şartlara uymasını,
  • Kuruluşumuzda iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojilerin kullanılmasını ve gerekli kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,
  • Hizmet veren tedarikçi ve ziyaretçilerin de kuruluşumuz tarafından benimsenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle; güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini taahhüt etmiştir/etmektedir.

1
2